پارک آبی کودکان سرزمین موجهای خروشان

پارک آبی کودکان

هر دو پارک آقایان و بانوان سرزمین موج های خروشان ، دارای پارک آبی مخصوص نگهداری کودکان بوده ، که والدین گرامی می توانند با فراغ بال لذت تجربه ای دلنشین از امکانات مجموعه را داشته باشند.

سرزمین موج های خروشان دارای بیش از 15 سرسره مخصوص کودک و بازی های از قبیل لیزرتگ (پینت بال لیزری) ، استخر توپ و تفنگ آب پاش مخصوص نگهداری از کودکان عزیز می باشد.

پارک آقایان سرزمین موجهای خروشان