• پارک کودک سرزمین موج های خروشان

پارک کودک سرزمین موج های خروشان

هر دو پارک آقایان و بانوان سرزمین موج های خروشان ، دارای پارک آبی مخصوص نگهداری کودکان بوده ، که والدین گرامی می تواندد با فراغ بال لذت تجربه ای دلنشین از امکانات مجموعه را داشته باشند.

سرزمین موج های خروشان دارای بیش از 15 سرسره مخصوص کودک ، و بازی های از قبیل ترامپولین و تفنگ آب پاش مخصوص نگهداری از کودکان عزیز می باشد.